Termografija - DAMIBA Trade

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pojam elektro-magnetnog spektra

Elektronska pošta Štampa PDF

Znamo da je infracrveno zraèenje vid elektromagnetnog zraèenja, koje je duže po talasnoj dužini od vidljive svetlosti. Ostali tipovi elektromagnetnog zraèenja ukljuèuju x-zrake, ultraljubièaste zrake, radio talase itd.

Elekromagnetno zraèenje je podeljeno po talsnim dužinama ili frekvenciji. Radio stanice se identifikuju preko njihove frekvencije, obièno to su kiloherc(kHz) ili megaherc(MHz). Infracreni detektori ili sistemi se dele prema njihovoj dužini talasa. Jedinica mere koja se koristi je mikrometar, ili mikron, (m) koji je jedan milioniti metra. Sistem koji može da detektuje radijaciju od 8 do 12 mikrometara talasne dužine obièno zovemo “dugotalasni” Onaj koji detektuje od 3 do 5 mikrometara se zove “kratkotalasni”. (Od 3 do 5 sistem može takoðe da se nazove “srednjetalasni,” jer postoje sistemi, koji mogu da detektuju zraèenja ispod 3 mikrometra.) Vidljivi deo elektromagnetnog spektra pada izmedju 0.4 i 0.75 mikrometara. Mozemo da vidimo boje jer vidimo razlicite duzine talasa. Ako ste videli laser pointer primetili ste da je zracenje izrazeno u nanometrima; obicno oko 650nm. Ako pogledate deo elektromagnetskog spektra na 650nm (0.65 mikrometara) videæete da je zraèenje crvene boje.

 

Trenutno ste na strani: Termovizija Pojam elektro-magnetnog spektra