Termografija - DAMIBA Trade

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Izvor infracrvene energije

Elektronska pošta Štampa PDF

Svi objekti emituju infracrvena zraèenja kao funkcija njihove temperature. To znaèi da svi objekti emituju infracrveno zraèenje.

Infracrvena energija potièe od vibracija i rotacija atoma i molekula. Što je viša temperatura nekog objekta, veæa je pokretljivost, više je infracrvenog zraèenja emitovano. Ovo je energija koja se detektuje infracrvenim kamerama. Kamere ne vide temperaturu, one èitaju toplotnu radijaciju.

Pri apsolutnoj nuli (-273.16°C, -459.72°F), materijal je na svojem najnižem stanju energije tako je infracrveno zraèenje minimalno.

 

Trenutno ste na strani: Termovizija Izvor infracrvene energije