Termografija - DAMIBA Trade

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Metoda infracrvene termografije u građevinarstvu

Elektronska pošta Štampa PDF

Pri analizi i ustanovljavanju energetskog stanja spoljnjeg omotaca zgrade moguæe je koristitii bezkontaknu, nerazornu metodu termografskog snimanja intenziteta toplotnog zraèenja u infracrvenom podruèju. Nakon merenja ostaje trajan zapis - termogram èijom se interpretacijom dobijaju informacije o raspodeli temperature po površini posmatranog objekta. Problemi koje je moguæe otkriti termografskim snimanjem su: nehomogenost materijala zida, neispravnosti ili nepostojanje toplotne izolacije, vlaga u konstrukciji, problemi ravnih krovova, toplotni mostovi, otvoreni propusti za vazduh, fuge te koncentracija i/ili propuštanja instalacija u podu i zidu.

 

Završni izvještaj sastoji se od opisa svrhe i cilja merenja i kratkog opisa provedenih radnji i dobijenih rezultata za svako ispitano mesto. Zatim se termografski snimci analiziraju i sastavlja se zakljuèak s identifikacijom nepravilnosti i njihovim vrednostima.
Snimanjem zgrade metodom infracrvene termografije te kasnijom struènominterpretacijom moguæe je brzo odrediti graðevinske i energetske karakteristike te stanje energetskog sastava. Moguænost bezkontaktnog i daljinskog snimanja ukupnog temperaturnog polja površine prosmatranog objekta daje velike prednosti u odnosu na klasiène analize graðevnih delova spoljnog omotaca. Primena je podjednako korisna na postojeæim zgradama, zgradama pod zaštitom kao i novim zgradama. Nepravilnosti toplotnih karakteristika spoljnog omotaca zgrade ogledaju se u razlici temperature površine elementa.

 

U normi BS EN 15603 metoda infracrvene termografije spominje se u delu analize toplotnih mostova na spoljnom omotacu zgrade, pri èemu se istièe kao jedna od metoda pronalaženja i identifikacije toplotnih mostova spoljnog omotaca zgrade.

Termografska snimanja zgrade mogu sprovoditi samo struènjaci koji su kvalifikovani za primenu metode infracrvene termografije i koji imaju validan setifikat i legitimaciju za obavljanje tih aktivnosti.

Trenutno ste na strani: Termovizija Metoda infracrvene termografije u građevinarstvu