Termografija - DAMIBA Trade

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Objašnjenja

Pojam elektro-magnetnog spektra

Elektronska pošta Štampa PDF

Znamo da je infracrveno zraèenje vid elektromagnetnog zraèenja, koje je duže po talasnoj dužini od vidljive svetlosti. Ostali tipovi elektromagnetnog zraèenja ukljuèuju x-zrake, ultraljubièaste zrake, radio talase itd.

Opširnije...

Pojam infracrvene energije

Elektronska pošta Štampa PDF

Infracrvena energija je deo elektromagnetnog spektra i ponaša se slièno kao i vidljiva svetlost.

Opširnije...

Primena infracrvene termografije

Elektronska pošta Štampa PDF

Infracrvena termografija je toliko vredan i sveobuhvatan alat da je nemoguæe napraviti konaènu listu aplikacija. Svakim danom se pronalaze novi i novi vidovi upotrebe.

Termografija može da se koristi u bilo kojoj situaciji gde postoji zahtev odreðivanja toplotne razlike. Za više situacija je veoma lako da se primeni; kada proces ukljuèuje oslobaðanje toplotne energije. Jedan oèiti primer je pregled elemenata opreme elektrodistribucije. Kada elektrièna struja prolazi kroz provodnik, sporedni proizvod je toplota. Vidimo tu toplotu putem infracrvene kamere. Kada postoji neki problem, obièno je veæa kolièina toplote generisana i kamera odmah to uoèava.

Opširnije...

Strana 2 od 3

Trenutno ste na strani: Termovizija