20/09/2022

NOVI TERMIN ODRŽAVANJA SERTIFIKOVANE OBUKA TERMOGRAFERA NIVO 1

Termografija_obuka

U periodu od 28-og Novembra do 02-og Decembra 2023. god. održaće se ova obuka u Hotelu Srbija u Beogradu.

Obuka se sastoji iz pet radnih dana, sa početkom u ponedeljak i završetkom u petak u kasnim popodnevnim satima. Svaki dan se radi od 8.30 h do 17.30 h uključujući i pauzu za ručak od 12 h do 14  h  .U petak popodne predviđen je završni ispit po kviz sistemu.

Nakon ocene ispita od strane komisije profesora ITC-a iz Švedske, biće svakom kandidatu koji položi, poslat sertifikat termografskog operatera nivoa 1. Ovaj sertifikat je međunarodno priznat i svaki kandidat dobija i legitimaciju ITC operatera-nivo 1. Onima koji nisu zadovoljili kriterijum prolaznosti biće poslat Sertifikat o pohađanju kursa ITC-nivo 1.

Više informacija u vezi obuke, možete pronaći ovde.

Prijavi se

0 Comments

Share This