Otkrivanje pretnji

FLIR štiti ljude i imovinu pružajući alate koji vide i osećaju štetne CBRN supstance.

DETECTION FLIR -CBRNE

Od jeseni 2015. godine DAMIBA TRADE d.o.o. je ovlašćeni zastupnik i distrubuter FLIR.ovog programa ‘DETECTION’ – PROIZVODI ZA DETEKCIJU BIOLOŠKIH, FIZIČKIH I HEMIJSKIH OPASNOSTI. Radi se o kompaknim, ručnim i prenosivim uređajima za otkrivanje opasnih materija u vazduhu i tragova iste na čvrstim površinama. U programu su prenosivi i fiksni uzorkivaci vazduha za otkrivanje bioloskih opasnosti – Serija Fido Bx, uredjaji za otkrivanje hemijskih agenasa i otrova – Serija Fido Cx, eksploziva – Serija Fido Xx, prenosivi analizatori serije Griffin i detektori jonizujuceg zracenja i radionuklida Serije IdentiFINDER Rx00. Navedene proizvode možete da vidite i na stranici proizvodaca FLIR – https://www.flir.com/threat-detection/

 

HEMIJSKI DETEKTORI

Slučajevi hitne intervencije CBRNE i HAZMAT retko se događaju kod bezbednosti laboratorija – mogu se dogoditi bilo gde. FLIR-ovi hemijski senzori otkrivaju nivoe hemijskih opasnosti (tj. Agensa za hemijsko ratovanje (CWA), toksične industrijske hemikalije itd.) i potvrđuju njihov specifični identitet. Bilo da reagiraju na hemijski napad ili hemijsku nesreću, uređaji deluju sa maksimalnom pouzdanošću.

BIOLOŠKI DETEKTORI

FLIR-ovi biološki senzori omogućavaju rano upozorenje na aerosolizirane patogene mikroorganizme, minimizirajući dugotrajnu izloženost oslobađanjem bioloških agensa (bakterija u vazduhu, uključujući pore, virusne i proteinske toksine). FLIR-ov autonomni uređaj IBAC 2.0 kontinuirano prati vazduh radi prisutnosti bio-pretnji, generišući podatke u realnom vremenu kako bi se pratilo kretanje i pružalo trenutno izveštavanje na otvorenom i unutar objekata u kojima je raspoređen. Od kritične infrastrukture i ostalih područja pristupa kojima upravljaju državne institucije, do velikih javnih mesta i masovnog prevoza, FLIR IBAC se rutinski koristi u kontinuelnom uzorkovanju i prema potrebi s ciljanim analizama.

DETEKTORI ZRAČENJA

FLIR-ovi senzori zračenja u stvarnom vremenu otkrivaju, alarmiraju, proveravaju, lociraju i identifikuju radioaktivne materijale (gama i neutron). Oni se dele prema različitim funkcijama oblika i osetljivosti kako bi ispunili zahteve misije. Njihov zajedničko radni interfejs smanjuje vreme i troškove obuke, povećavajući sigurnost i interoperabilnost operatora između različitih institucija koje koriste FLIR proizvode.

IdentiFINDER R-serija su pouzdani ručni detektori zračenja kojima se veoma brzo pronalaze i mere radioaktivni izvori. Omogućuju brzu radioizotopsku identifikaciju kako bi umanjili vreme delovanja i ubrzali mere reakcije. Sledeća generacija najkorišćenijeg RID-a na svetu – FLIR identiFINDER R425 – nudi visoku osetljivost, fleksibilno upravljanje napajanjem i komunikacione osobine, vodeće u industriji. Novi dizajn kubnih detektora FLIR, bezizvorna stabilizacija, napredna heuristika i tehnike hibridne identifikacije omogućavaju R425 da proizvede visoke performanse u svim smerovima merenja.

DETEKTORI EKSPLOZIVA

Stručnjacima za bezbednost potrebne su napredne tehnologije za otkrivanjem eksploziva u toku borbenih dejstava, fizičke bezbednosti, sprovođenja zakona, forenzike i antiterorističkih operacija. FLIR-ovi ručni senzori eksploziva otkrivaju širok spektar eksploziva sa super osjetljivošću najvišoj u svojoj klasi, dok desktop sistemi, pokretne laboratorije, nude neuporedivu preciznost kako bi se ubrzalo donošenje odluka u realnom vremenu.

Fido X-serije, ručni detektori tragova eksploziva (ETD) isporučuju do sada neviđenu kombinaciju osetljivosti, brzine i lakoće upotrebe bezbednosnin timovima u toku preventivnih pregleda. FLIR.ova tehnologija TrueTrace® otkriva širok spektar pretnji, uključujući vojne, konvencionalne, domaće i tečne eksplozive.
Dok ručna ETD oprema pomaže osoblju da brzo procene potencijalne pretnje na licu mesta i pruže trenutnu detekciju ili identifikaciju, GC-MS tehnologija poput FLIR-ovog Griffin ™ G510 dodaje pouzdanost celoj operaciji. GC-MS nadopunjava ispitivanje konkretno potvrdom identiteta eksploziva i pružanjem dodatne forenzičke informacije.

FLIR MUVE ™ C360 – detektor hemijskih opasnosti u vazduhu

FLIR MUVE ™ C360 je višenamenski detektor, potpuno integrisan s bespilotnom letelicom (UAS) DJI M200/210 radi pružanja neprekidnog praćenja hemijskih opasnosti u pokretu. Senzorski blok ima 8-kanalni uredjaj, koji uključuje detektor fotoionizacije (PID), detektor donje eksplozivne granice (LEL) i šest drugih senzora. Integrisani snifer dizajniran je tako da ignoriše uticaj okretanja rotora, protežući se dalje od propelera da bi uzorkovao okolni vazduh neometano. Senzorski blok MUVE C360 brzo se montira na privremenom integracijskom priključku montiranom na UAS. FLIR stanica za kalibraciju ima isti priključak, tako da se operator lako može povezati za rutinsku proveru senzora. Očitavanje senzora daje se prioritetima na osnovu uslva alarma i prikazuje se u realnom vremenu na tabletu pilota u aplikaciji FLIR VueLink ™. MUVE C360 štedi vreme, glavni alat za hitne slučajeve, za osoblje nadležno za industrijsku sigurnost i stručnjake za praćenje parametara zagađenja okoline. Više o ovom uredjaju ovde.

Share This