04/10/2021

Teledyne FLIR – SECURITY PREDSTAVLJA NOVI KOMERCIJALNI RADAR I NOVU MULTISPEKTRALNU KAMERU

Program ponude proizvoda TELEDYNE FLIR iz segmenta Security, obogatili smo novim proizvodima:.

  • Teledyne FLIR Elara R-Series Radarski sistemi -.

Radar nadopunjuje video i termalne sigurnosne kamere kako bi osigurao neprekidnu pokrivenost velikih područja i pruža rano upozorenje i ciljano usmeravanje kamera radi unapredjenja i razumevanja trenutne situacije na terenu.

Model Elara R 190 upoznajte detaljno na  https://www.flir.eu/products/elara-r190-radar/

  • Nova serija multispektralnih kamera Triton FH series.

     Triton FH ID – https://www.flir.com/products/fh-series-id/

     Triton FH R – https://www.flir.com/products/fh-series-r/

Serija termalnih kamera u izvedbi ID (intrusion detektor) sa sopstvenom analitikom i izvedbi R (radiometric) sa mernim svojstima. Verzija R u izvedbi mikrobolometarski detektor VGA i QVGA.

0 Comments

Share This